Mål oss på din suksess!

Coaching av ledere, rekruttering, mentor, etablering av

virksomheter, lederutvikling og styrearbeid

copartner

Siden 2001

OM CO-PARTNER AS

Alle bedrifter opplever endring, både innad i bedriften og eksternt i markeder og omgivelser. Ingen kommer lengre enn det de har mennesker til. Strategiarbeid, styrearbeid og prosjekter henger sammen med dette. Å være daglig leder er ofte ensomt, derfor kan det være nyttig å benytte coach til egenutvikling, samt mentor som sparringspartner.

Co-partner har spesialisert seg på fire områder, utvikling av mennesker og bedrifter, rekruttering og ansattesaker, prosjektarbeid og styrearbeid. I alle disse områdene vil det være behov for å ha tilgang til en coach og til en mentor, spesielt når det gjelder egenutvikling eller utvikling av lederen i virksomheten.

Våre kompetanseområder er innen coaching, ledelse, strategiarbeid, psykologi og virksomhetsutvikling inkl økonomi og finansiell styring, samt vår erfaring som mentor, bidrar til en tryggere hverdag for lederen. Vår juridiske kompetanse innen Aksjeloven, Arbeidsmiljøloven og Eiendomsrett er en del av vårt tilbud. Vi samarbeider tett med dyktige advokater ved behov for ytterliger bistand.

Våre kombinerte erfaringer gjør oss til en unik bidragsyter for virksomheter som ønsker effektivitet og maksimering av potensial og resultat. Kontakt oss for en kort innføring i hvordan vår coach- og mentor ordning kan bidra til å gjøre ditt arbeid litt enklere.

Sånn tenker vi:
Helhetlig god oversikt, etikk og moral, samt ansvar for miljø skal være gjennomgående i alt vi gjør.

Det er vår glede å bidra til at våre kunder ivaretar dette. Vi tror at vinnerne i fremtiden er nettopp de bedriftene som tenker på dette på forhånd. Skaff deg din egen erfarne coach, det vil du ha stor nytte av. Sammen gjør vi deg sterkere!

Partnere

Liv Melby

Liv Melby

Daglig Leder

Utdanning i pedagogikk, psykologi og jus fra univ. og høyskoler. Er sertifisert i flere testverktøy fra Assessio/Norsk Psykologforening. Lang erfaring i organisasjons- og lederutvikling. Veiledning av ledergrupper og ledere, rådgiving og coaching iht behov og ønsket mål. Rekruttering, spesialisert på finaleintervjuer – velg rett første gang! Formell styrekompetanse, holder styrekurs og gir styreveiledning til verv og direkte i styrer.  Mange års erfaring som  mentor. For kursoversikt se  www.k2kompetanse.no

Trond Crame

Trond Crame

Partner og leder juridisk avdeling

Ingeniør, økonom, juridisk utdanning og installatør. Dyktig strateg og lang erfaring i etablering av selskaper. Effektivisering, utvikling og organisering av ulike  virksomheter. Har lang ledererfaring og har bidratt til økonomisk vekst og vellykkede «turnarounds» . Har også vært mentor i mange år. Utarbeider forretningsplan i samarbeid med styret, spesielt ifbm. strategiarbeid og restrukturering. Bistår ofte i kjøp og salg av bedrifter, aksjonæravtaler, sluttsedler mm. Erfaren forhandler i inn og utland, god i språk og kulturforståelse. Trond har flere styreverv og er en erfaren foreleser i regnskap, strategi og styrearbeid. For kursoversikt se www.k2kompetanse.no

Tjenester

Alle bedrifter opplever endring, både internt i bedriften og eksternt i markeder og omgivelser.
Ingen kommer lengre enn det de har mennesker til, vi bidrar som mentor og sparringspartner. Utvikling av virksomhet, strategi og ansatte henger tett sammen.

Etablering av virksomheter

Det sies at ”stillstand er tilbakegang”. Endringer skjer enten man tar initiativ til det selv eller ikke; kundene endrer seg, samfunnet endrer seg, mennesker utvikles og endrer seg. Det skaper rom for nye bedrifter og behov for utvikling hos dem som er etablerte.

Rekruttering

Profesjonelle rekrutteringsprosesser gir trygghet for alle parter og er lønnsomme i det lange løp.  Vi sørger for at bedriften får se hvem kandidaten faktisk er.

Lederutvikling

Fornøyde medarbeidere yter mer. Lederutvikling og vekst skjer på tre nivåer: som individ, som leder og som medlem av en ledergruppe. Målet er økt bevissthet for rolleforståelse, teamarbeid, selvstendighet og målfokus.

Mentortjenester

Vi har bred erfaring som mentor med å bistå innen etablering av virksomhete, delsalg – delkjøp, daglig leders utfordringer, utforming av personalpolitikk, konflikthåndtering, virksomhetsutvikling, og strategisk tenking og gjennomføring.

Styrearbeid

Bedriftens styre skal sikre gode veivalg og beslutninger og tilføre bedriften nyttig kompetanse. Det stiller krav til et godt sammensatt styre. I tillegg må det formelle ivaretas og styremedlemmene må kjenne sine plikter.

Kurs

CO-PARTNER AS leverer kurs innen Styrearbeid, Strategi, Regnskapsforståelse og analyser, Menneskelige relasjoner og Konflikthåndtering. Kursene går som bedriftsinterne kurs, eller som åpne kurs.

Våre åpne kurs leveres nå i samarbeid med K2 Kompetanse AS,

Etablering av virksomheter

Bedrifter og markeder blir mer og mer sammensatte og uforutsigbare. Samtidig får de ansatte bedre og bedre kompetanse. Dette er noe av grunnen til at vi må tenke nytt omkring organisering og strategisk utvikling. Vinnerne blir dem som er forberedt ser mulighetene når de kommer.

Selskapsstruktur og organisering

Mer informasjon
Vi gjennomgår selskapets struktur med langsiktig horisont.
Formålet kan være:

 • Verdisikring
 • Virksomhetsstyring
 • Årsaksanalyser
 • Mål og målstyring
 • Spissing av fokus
 • Salg/Generasjonsskifte

Forretningsplaner

Mer informasjon
Vi utarbeider forretningsplaner etter bedriftens behov.

Strategiske prosesser

Mer informasjon
Vi bidrar selskapet i strategiarbeid:

 • Metoder
 • Målstyring
 • Gjennomføring
 • Planer for videre fremdrift

Konflikter

Mer informasjon
Konflikter kan oppstå i alle virksomheter mellom kolleger, eiere, drivere, myndigheter, kjøpere og selgere, ledelse/styret og revisor etc.
Fordelene med ekstern bistand ved konflikter er blant annet:

 • En ekstern rådgiver kan være mye mer direkte.
 • En ekstern rådgiver kjenner ikke gamle allianser og sannheter
 • Alle involverte vet at den eksterne forsvinner etterpå

Salg og generasjonsskifter

Mer informasjon

Prosjektstyring

Mer informasjon
God prosjektstyring er god økonomi enten det gjelder utviklingsprosjekter, arrangementer eller utredninger.

Grunnlaget for et godt prosjekt er blant annet:

 • Forankring hos ledelsen og andre som kan påvirke resultatet
 • En god prosjektplan
 • God målstyring
 • En dreven prosjektleder
 • Tilstrekkelig ressurser og kompetanse
 • Riktig kommunikasjon
 • Riktig oppfølging

Co-partner kan gå inn som prosjektleder, eller hjelpe bedriften med utvikling av prosjektplaner og være med som støtte for prosjektleder underveis i prosjektet.

Rekruttering

Profesjonelle rekrutteringsprosesser gir trygghet for alle parter og er lønnsomme i det lange løp.
Vi sørger for at bedriften får se hvem kandidaten faktisk er.

Vi kan bidra i hele eller deler av prosessen!

«Skal en ansatt få utvikle seg, må hun eller han først få anledning til å utfolde seg. Da først blir en ansatt effektiv».
 – Vebjørn Tandberg

Kravspesifikasjoner

Mer informasjon
Kravspesifikasjoner gir oss nødvendig grunnlag for å kvalitetssikre den videre prosessen.

Annonsetekst, annonseutforming og annonseplaner

Mer informasjon
Annonsetekst utarbeides på bakgrunn av kravspesifikasjon. Vi legger vekt på å utforme en tekst som blir mest mulig attraktiv for ønskede kandidater. I tillegg er det viktig at oppdragsgiver opplever teksten som riktig i forhold til hva som loves og etterspørres. Annonseteksten godkjennes av oppdragsgiver.

Kontaktpunkt overfor søkere

Mer informasjon
Naturlig kontaktpunkt med uformell og fortrolig kontakt med potensielle søkere og interesserte.

Utvelgelse av kandidater til 1. gangs

Mer informasjon
CV og søknad viser ikke hele mennesket, og i samarbeid med oppdragsgiver selekterer vi kritisk.

Aktivt søk overfor potensielle søkere

Mer informasjon
Søk i nettverk og databaser.

Gjennomføring av 1. gangs intervjuer

Mer informasjon
Co-partner as leder intervjuene og har ansvaret for en profesjonell gjennomføring og ivaretakelse av begge parters interesser i situasjonen. Oppdragsgiver oppfordres til å være tilstede på 1. gangs intervjuene.

Testing

Mer informasjon

Gjennomføring av 2. gangs intervjuer

Mer informasjon

Referansesjekk

Mer informasjon

Utarbeidelse av innstilling

Mer informasjon

Lederutvikling

Holdninger og intern kultur reflekterer medarbeidernes måte å tenke på. Når bevisstheten rundt nødvendige holdninger mister kurs, kan det oppstå problemer.

Co-partner kan bidra til å bringe entusiasmen tilbake. Lederutvikling og vekst skjer på tre nivåer: som individ, som leder og som medlem av en ledergruppe. Målet er økt bevissthet for rolleforståelse, teamarbeid, selvstendighet og målfokus.

Innhold i lederutvikling

Mer informasjon
Vi tar utgangspunkt i behovet hos den enkelte leder, ledergruppe eller bedrift og tilpasser.

Innhold i lederutvikling kan være:

 • mål og måloppnåelse
 • 360 graders evaluering, eller andre tester
 • coaching
 • mentoring
 • motivasjon
 • endringsledelse
 • team og grupper
 • kommunikasjon
 • hersketeknikker
 • stress, press og ytelse
 • gruppe- og teamprosesser
 • relasjoner på arbeidsplassen
 • konflikter
 • utbrenthet

Utviklingsprogram

Mer informasjon
Utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter.

STRATEGI – SAMHANDLING – SUKSESS

Tjener bedriften nok penger?

Svært mange bedrifter har ikke god nok inntjening. Vi har utviklet et program som peker på elementer som må til for å tjene penger i små og mellomstore bedrifter.

Mentor

Mer informasjon kommer.

Hva er Mentor?

Mer informasjon
En Mentor skal fungere som veileder, rådgiver, sparringspartner og coach.

En Mentor skal gi deg støtte, og gi deg motstand.

En Mentor som støtter deg i ledelse, bør også kunne tenke forretningsutvikling og strategi.

En Mentor skal bistå deg i å tenke lange tanker, med flere veivalg, og være en diskusjonspartner for at du skal velge din vei.

Mentoren, hvordan velger jeg?

Mer informasjon
Mentoren din skal være der for deg, det betyr at du må velge en Mentor med den erfaringen du er ute etter.

Er du gründer, da skal du velge en Mentor som har vært med på slike reiser flere ganger, så vil du spare noen omveier

Er det generasjonsskifte, da velger du en Mentor som kan se virksomheten fra flere sider.

Mentoren, hva kan jeg forvente?

Mer informasjon
Mentoren skal være en person du skal få tak i, som kan være din støtte i hverdagen.

En Mentor bør ha jevnlige møter med sin klient, det bør både ta opp dagsaktuelle utfordringer, men også langsiktige valg og oppfølging av disse.

Du skal vente at Mentoren bidrar til at du får en god utvikling på de områdene du ønsker å utvikle deg.

CO-PARTNER sine Mentorer

Mer informasjon
CO-PARTNER sine mentorer har svært bred og lang erfaring innen ledelse, forretningsutvikling, psykologi og strategi

Våre Mentorer har arbeidet med blant annet:

– Ledelsesutvikling, en til en og ledelsesgrupper

–  Virksomhetsutvikling fra nystartet til over 100 millioner i omsetning på kort tid, hva må man tenke på

– Virksomhetsorganisering

– Virksomhetsutvikling

– Markedsutvikling

– Ansatteutfordringer

– Forhold til styret

– Personlig utvikling

Strategisk tenkning og gjennomføring

Mer informasjon
Mentorens viktigste oppgave, bistå i gjennomføring

Styrearbeid

Bedriftens styre skal sikre gode veivalg og beslutninger og tilføre bedriften nyttig kompetanse. Det stiller krav til et godt sammensatt styre. I tillegg må det formelle ivaretas og styremedlemmene må kjenne sine plikter.

Styrekonsulent

Mer informasjon
Co-partner sørger for at alle formaliteter i forbindelse med styremøter forløper korrekt og i tide:

 • Styreinstruks med datofestede møteplaner
 • Innkalling til alle aktører, med korrekt agenda til rett tid
 • Fortløpende referat i løpet av møtet, utsendelse
 • Signering av protokoll

Styreevaluering

Mer informasjon
Hensikten med med styreevaluering er å kvalitetssikre styrearbeidet. Evalueringen viser styret hva de er god på og hvor det er utviklingspotensial.

Styreevaluering består av tre trinn:

1. Kartlegging og introduksjon av evalueringen
2. Elektronisk gjennomføring
3. Tilbakemelding med rådgiver

Styreleder / Styremedlem

Mer informasjon
Vi finner dem du leter etter enten i vår database eller gjennom søk. Kanditater i vår database har gjennomgått kurs i profesjonelt styrearbeid.

Styrekurs

Mer informasjon

Kurs i styrearbeid gjennomfører vi for intern opplæring eller grupper, på forespørsel. Vi tilpasser kursene til den enkelte oppdragsgivers behov.

Vi har mer enn 20 års erfaring, hver, i styrearbeid og kursing for små og mellomstore virksomheter.

Hovedkontor

Tollbodgaten 19, 3111 Tønsberg

Ring oss

+47 982 97 071

E-post

cop@co-partner.no

copartner